Ziekenhuis van de toekomst

Op de CAT-site, een voormalig industrieterrein aan de achterzijde van het station Vilvoorde, zal onze nieuwbouw of "het ziekenhuis van de toekomst" gerealiseerd worden.  

Volg de ontwikkelingen van de nieuwbouw op de voet via onderstaande tijdlijn. 

Januari - april 2023

Interne werkgroepen

Tijdens deze maanden kwamen tal van werkgroepen samen om de plannen verder onder te loep te nemen, aan te passen en te optimaliseren. Bij het vorm geven van het hele traject werden collega's van verschillende afdelingen betrokken. 

In Viva! Hotspot, een reportage van RingTV, komen jullie meer te weten over het nieuwe gezondheidshuis dat we gaan realiseren op de CAT-site in Vilvoorde. 

Oktober 2022

Herwerking wedstrijdontwerp & opstart intern projectteam 

Om het hele traject mee vorm te geven werd intussen ook een intern projectteam ‘nieuwbouw’ samengesteld. Directie, zorgmanagers en stafleden van de verschillende departementen komen voortaan minstens wekelijks samen om de stand van zaken in het nieuwbouwdossier te bespreken.

September 2022

Gunning architecten VK Wiegerinck

Wiegerinck en VK architects+engineers zijn als architectenteam geselecteerd voor het ontwerp. Het ontwerp zet in op verbinding. Zo heeft het nieuwe ziekenhuis twee bouwvolumes, verbonden door een hoge, lichte entree. Het ene deel herbergt alle high-tech functies, zoals de hotfloor, SEH, beeldvorming en een oncologisch dagcentrum. Het andere, low-tech deel omvat onder meer de verpleegafdelingen en de poliklinieken. Beide blokken staan half in het groen en half in de stad. Zo vormt het ziekenhuis ook de overgang tussen de twee landschappen.

Bovendien maakt het nieuwe ziekenhuis een grote stap voorwaarts in efficiëntie. Dit door bijvoorbeeld een heldere scheiding van de goederen- en patiëntenstromen. Er wordt ook rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Het ziekenhuis wordt ‘all-electric’, regenwater wordt hergebruikt en de zon zal maximaal worden benut. 

December 2021

VIPA-beslissing toekenning strategisch forfait

De Vlaamse Regering en Wouter Beke, Vlaams Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gezin keurden de aanvraag voor een nieuw "gezondheidshuis", op de CAT-site in Vilvoorde, definitief goed. Hiermee krijgt het AZ Jan Portaels een akkoord voor de verdere uitbouw van het enige regionaal ziekenhuis in de Noordelijke Vlaamse rand.

Het project van AZ Jan Portaels, dat deel uitmaakt van het ziekenhuisnetwerk BRIANT, speelt in op de duurzame zorginfrastructuur van morgen: een kleiner, wendbaar en duurzaam "gezondheidshuis". Zo investeert AZ Jan Portaels ten volle in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van de klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties.