Samenwerking met andere ziekenhuizen

Met het Universitair Ziekenhuis Brussel, i.k.v.: 

 • invasieve cardiologie en hartchirurgie
 • pediatrie en neonatale intensieve zorgen
 • nefrologie en nierdialyse 
 • Centrum voor Reproductieve Geneeskunde
 • slaaplabo en CPAP-conventie
 • anatomopathologie (o.a. autopsie) 

Met het Universitair Ziekenhuis Leuven, i.k.v.: 

 • zorgprogramma oncologie, hematologie en radiotherapie (samen met Kliniek Sint Jan Brussel en H.Hart Ziekenhuis Leuven)
 • oncologische gynaecologie en senologie
 • Centrum Menselijke Erfelijkheid
 • multidisciplinaire aanpak van chronische pijn (samen met AZ Nikolaas) 

Met de Kliniek Sint Jan te Brussel, i.k.v.: 

 • nucleaire geneeskunde en moleculaire beeldvorming 

Met de Europaziekenhuizen in Brussel, i.k.v.:

 • brachytherapie 

Met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Alexius, i.k.v.: 

 •  geestelijke gezondheidszorg
 •  klinische biologie 

Met het Nationaal MS-Centrum te Melsbroek, i.k.v.:

 •  acute opvang MS-patiënten
 •  medische beeldvorming 

Met het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper, i.k.v.:

 •  cervixcytologie 

 

Samenwerking met Woonzorgcentra

 • WZC Filfurdo
 • H. Hart Grimbergen
 • Residentie Romana
 • Seniorie Den Bogaet R.V.T.
 • WZC Rietdijk vzw
 • WZC Parkhof
 • WZC Floordam
 • WZC De Overbron
 • WZC De Stichel
 • Residentie Oase
 • Anemoon bvba
 • WZC trappeniers
 • WZC Woluwedal
 • WZC Ter Biest
 • WZC Pagode
 • WZC Hestia
 • WZC Clivia

 

Samenwerking met netwerken en instanties

 • SEL ziekenhuizen
 • Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde
 • Kom op Tegen Kanker
 • Kind en Gezin
 • Rode Kruis Vlaanderen, Afdeling Vilvoorde-Zemst