Samenwerkingsovereenkomst met woonzorgcentra

Het ziekenhuis heeft met 16 woonzorgcentra een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, waarin een aantal praktische afspraken staan. In het verlengde hiervan worden alle woonzorgcentra tweemaal per jaar uitgenodigd op een overleg in het ziekenhuis om de samenwerking nog te intensifiëren en de zorg op elkaar af te stemmen.

Preventiecampagnes met Stad Vilvoorde en Harno (=Huisartsen Noordrand)

In samenwerking met Stad Vilvoorde en HARNO worden jaarlijks preventiecampagnes op touw gezet voor de burger. Zo werden er al projecten gerealiseerd rond rookstop, prostaatkanker, diabetes en dikkedarmkanker. Voor 2014 staat BOEBS (blijf op eigen benen staan) op het programma en voor 2015 wordt een rouwproject voorbereid.

Samenwerking met universitaire ziekenhuizen

Voor bepaalde zorgprogramma’s wordt samengewerkt met de universitaire ziekenhuizen om kennis en kunde zo optimaal mogelijk uit te wisselen. Zo kan de patiënt binnen AZJP ook genieten van de meest recente wetenschappelijk onderbouwde diagnosetechnieken en behandelingsmogelijkheden. Zo wordt er onder andere voor het zorgprogramma cardiologie samengewerkt met UZ Brussel en voor het oncologisch zorgprogramma met UZ Leuven.