Onze afdeling Palliatieve zorg “De Cirkel” biedt maximaal comfort aan patiënten in hun laatste levensfase. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, een psycholoog, levensbeschouwelijke hulpverlening en verschillende vrijwilligers. 

Het Palliatief Support Team (PST) ondersteunt de palliatieve zorgverlening aan patiënten doorheen gans het ziekenhuis, ook indien ze niet in “De Cirkel” worden opgenomen. Het PST biedt advies, informatie en begeleiding aan patiënten, familie en zorgverleners over alle aspecten van palliatieve zorg. Het PST is bereikbaar via T 02/257 58 37. Buiten de kantooruren is de geriater van wacht bereikbaar voor het PST.
 

Artsen