Afspraak maken

Telefonisch

Het secretariaat van de dienst Pediatrie is elke werkdag van 8u tot 12u telefonisch bereikbaar via T 02 257 58 16 of via secretariaat.pediatrie [at] azjanportaels.be (secretariaat[dot]pediatrie[at]azjanportaels[dot]be).

Indien er geen afspraak mogelijk is op pediatrie, kan u steeds contact nemen met de huisarts/huisartsenwachtpost. Indien het dringend is en de toestand van uw kind niet toelaat om te wachten, kan u zich altijd naar de spoedgevallendienst begeven. 

Online

Maak online je afspraak via mynexuzhealth. Meer info kan u hier terugvinden. 


Team pediaters

Momenteel zijn we een team van 4 pediaters en één pediater in opleiding.

 • Lien Meyns
 • Quintus Marais
 • Dominique Bulckaert
 • Anouk Van Leynseele (diensthoofd)

We zijn dynamisch, kindvriendelijk en hebben een brede interesse in heel ons vakgebied: de algemene pediatrie en neonatologie. Indien nodig, verwijzen wij kinderen door naar een tertiair centrum voor subspecialistische zorg. Er is steeds één van ons van wacht.

Een multidisciplinair team

We werken samen met andere disciplines om de beste zorgen te kunnen bieden voor de goede evolutie van de kinderen. Er is een goede samenwerking met paramedici binnen het ziekenhuis: kinesisten, diëtisten, logopediste. In de toekomst zal er eveneens een psycholoog aanwezig zijn voor kinderen.

Onze visie en doel

Kind en familie georiënteerde zorg: Het is voor ons belangrijk dat de genezing een kind in een familiale omgeving kan gebeuren. In de mate van het mogelijke, worden de ouders betrokken bij de zorgen, beslissingen, de keuze van behandeling van de kinderen,  zowel op de neonatale afdeling, consultatie als de afdeling pediatrie.

De aanpak van het zorgteam is kindvriendelijk met aandacht voor angst en mogelijke pijnlijke ervaring die de kinderen kunnen ondervinden bij een ziekenhuisbezoek.

Een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen. Vanaf de geboorte hechten we belang aan een gezonde voeding, beweging en levensstijl voor kinderen. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen, wordt aandacht gegeven aan het tijdig opsporen van problemen.

Respect voor iedereen. Wederzijds respect is essentieel voor een goede samenwerking tussen gezondheidsmedewerkers enerzijds en de patiëntjes en hun ouders anderzijds. Ook bij drukte proberen we jullie met een glimlach verder te helpen.

De werking van de ambulante pediatrie

Gewone consultatie

kan gevraagd worden bij de kinderarts naar keuze. Een doorverwijzing kan maar is niet nodig.

Indien eigen kinderarts niet aanwezig is, wordt een andere kinderarts aangeboden – er is een nauwe samenwerking tussen de kinderartsen en allen werken met een gemeenschappelijk elektronisch dossier.

Inhoud van de consultaties is divers. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven, maar dit is geen exclusieve lijst.

 • Koorts en Infecties
 • Opvoedingsproblemen/vragen
 • Buikpijn, constipatie, voedingsproblemen
 • Terugkerende luchtweginfecties, astma
 • Plasproblemen
Controle na vervroegd ontslag van de materniteit

Elke kinderarts kan kinderen opvolgen na ontslag van de materniteit. Dit kan voor de opvolging na geboorte in het AZJP maar ook in andere ziekenhuizen.

Toediening van vaccins en opvolging van de ontwikkeling

Voor elk kind dat in België geboren wordt, wordt een opvolging kan bij Kind en Gezin / ONE voorzien. Deze is gratis. Indien gewenst kunnen deze eveneens op de consultatie gebeuren: er wordt dan voor de consultatie betaald, maar niet voor de vaccins die aangeboden worden door de overheid. Indien u aanvullende vaccins wenst te laten toedienen extra aan het basisschema, dient u deze op voorhand aan te kopen (met voorschrift) en mee te brengen naar de consultatie.

COVID test na hoogrisico contact en/of bij mogelijke symptomen COVID

Indien uw kind mogelijke symptomen vertoont van COVID 19 en u een code heeft gekregen van het tracingcenter om uw kind te laten testen, moet een afspraak gemaakt worden in het testcentrum. Dit is mogelijk op het nummer: 0472 18 75 35.

Bloed- en labo onderzoeken

De bloedafnames bij kinderen worden op de afdeling pediatrie uitgevoerd (5de verdieping). Dit gebeurt door ervaren pediatrisch verpleegkundigen, zonder afspraak. Niet dringende onderzoeken kunnen doorgaan tussen 8-15u. Dringende onderzoeken gebeuren enkel na doorverwijzing van de arts.

Urgente afspraak gevraagd door de ouders

Elke ochtend om 8u openen we een lijst voor urgente raadplegingen zodat zieke kinderen diezelfde dag nog door een kinderarts gezien kunnen worden. Bellen hiervoor kan vanaf 8u. De bedoeling van deze raadpleging is om zoveel mogelijk zieke kinderen te kunnen helpen, waardoor we deze raadpleging beperken tot dringende zaken. Voor andere niet dringende problemen, gelieve afspraak te maken op een andere lijst. 

Telefonische consultatie

Af en toe kan het nodig zijn om de kinderarts te spreken, zonder dat het kind noodzakelijk gezien moet worden, bv voor de bespreking van resultaten van een onderzoek. U kan hiervoor een telefonische consultatie inplannen via de Afsprakendienst en dan belt de pediater u op.

Privé raadpleging

De kinderartsen hebben geen privé raadpleging.

Opvolging van de resultaten van een onderzoek

Wanneer de pediater een onderzoek aanvraagt, zal hij/zij met u afspreken hoe het resultaat aan u wordt doorgegeven. Dit kan via een tele-consultatie die wordt ingepland, maar kan eventueel ook per mail. Gelieve bij inschrijvingen steeds na te kijken dat uw telefoonnummer en email adres correct zijn.

Wat als er geen consultaties meer mogelijk zijn?

U kan steeds ook contact nemen met de huisarts/huisartsenwachtpost. Indien het dringend is en de toestand van uw kind niet toelaat om te wachten, kan u zich altijd naar de spoedgevallendienst begeven.  

Kostprijs consultatie

Alle kinderartsen zijn geconventioneerd.

Type

Tarief RIZIV (juli 2021), deels betaald door mutualiteit

Remgeld (zelf te betalen)

Gewone raadpleging, geaccrediteerd

42.52 €

12 €

Interventies om prikjes minder pijnlijk/beangstigend te laten doorgaan

 

 

Gebruik van Rapydan pleister (vanaf 3jaar)

 

7.28 €

Gebruik van Emla zalf

 

5.11 €

Gebruik van lachgas

20.36 €

Tussen 3.05-5.09 €

Gebruik van babycalmine (zuigelingingen < 3mnd)

 

0.78 €

Artsen

Pediatrie

02 257 58 16 iedere werkdag van 8u tot 12u 
secretariaat.pediatrie
@azjanportaels.be

Pediatrie

02 257 58 16 iedere werkdag van 8u tot 12u 
secretariaat.pediatrie
@azjanportaels.be

Pediatrie

02 257 58 16 iedere werkdag van 8u tot 12u 
secretariaat.pediatrie
@azjanportaels.be

Verpleegafdeling

Pediatrie
Hoofdverpleegkundige: Margot Van Hauwe
T 02 257 57 40
Locatie: Blok B, 5de verdiep
Voor afspraken: T 02 254 64 00

Voor ouders is er doorlopend bezoek toegelaten.
Er is steeds rooming-in mogelijk van 1 ouder (bij kinderen tot 16j). De inslapende ouder slaapt op een zetelbed en er is mogelijkheid om te douchen. De prijs van overnachting voor de inslapende ouder hangt af van de maaltijdkeuze:

 • Overnachting + ontbijt: 19 euro
 • Overnachting + VP: 25 euro