Waarvoor kan je hier terecht?

U kan worden doorverwezen naar de pijnkliniek, indien u al lang zware pijnklachten hebt en uw huisarts of behandeld arts geen behandeling (meer) heeft die de pijnklachten kan verminderen.

Als de benadering met in te nemen geneesmiddelen onvoldoende pijnstilling geeft, kunnen inspuitingen eventueel aangewezen zijn. Het gaat hier om bv. epidurale infiltraties. Eveneens kunnen andere weinig ingrijpende diagnostische en/of therapeutische technieken worden toegepast, namelijk inspuitingen op verschillende niveaus, o.a. ter hoogte van de wervelgewrichtjes of de zenuwwortel. Vervolgens kan eventueel overgegaan worden tot een meer blijvende behandeling van de betrokken zenuw door middel van een radiofrequente behandeling (‘opwarming’).

Praktisch

Bereikbaar tussen 8u en 16u op T 02 257 56 60.

Wat brengt u mee?

  • Uw identiteitskaart
  • Uw recente medicatielijst
  • De nodige formulieren die de arts dient in te vullen voor verzekering, werk- of schoolverlet
  • Resultaten van recente onderzoeken: CT-scan, NMR, laboresultaten, protocol, CD-rom met beelden, code voor online toegang tot medische foto’s, ...
  • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist
  • Lectuur, laptop, tablet, ...

Er zijn een aantal zaken waarmee u voorafgaand aan uw ziekenhuisopname en de pijnbehandeling reeds rekening mee dient te houden.

Er wordt gebruik gemaakt van RX-stralen, daarom is het zeer belangrijk een (eventuele) zwangerschap vooraf te melden aan de doorverwijzend arts, maar ook aan de behandelend arts en het afdelingszorgteam van de Pijnkliniek in het AZ Jan Portaels.

Bij ziekte of koorts op de dag van de behandeling neemt u best vooraf contact op met de Pijnkliniek.

Meld zeker gekende allergieën. Dit kan gaan om bepaalde medicatie, latex, contrastvloeistof, ontsmettingsstoffen, maar ook bepaalde voedingstoffen.

Het innemen van bloedverdunners moet voor de start van de behandeling stopgezet worden om ongewenste bloedingen tijdens en na de behandeling te vermijden. Hieraan zijn echter risico’s verbonden in relatie tot de reden waarom u de bloedverdunners neemt. Meld dus steeds het feit dat u bloedverdunners neemt en stop enkel met medicatie in overleg met uw arts. Mogelijke bloedverdunners kunnen zijn: Plavix®, Ticlid®, Efient®, Eliquis®, Xarelto®, Pradaxa®, Marcoumar®, Sintrom®, Brilique®, Aspirine®, Asaflow®, Clexane®, Lixiana®,...

De gangbare regel dat u nuchter blijft vanaf middernacht is niet van toepassing voor deze pijntherapie. Wel is het aan te raden om vanaf drie uur voor de start van de infiltratie niets meer te eten of te drinken.

Tref eveneens de nodige regelingen voordat u naar het ziekenhuis vertrekt in verband met begeleiding naar huis achteraf. Na de pijnbehandeling wordt afgeraden zelf een voertuig te besturen.

Breng zeker geen kinderen mee naar het ziekenhuis.

Afspraak annuleren?

Indien u wegens omstandigheden niet op uw afspraak aanwezig kan zijn, mogen wij u dan vragen ons hiervan zo snel mogelijk en minstens 2 werkdagen voor de geplande afspraak te verwittigen op 02/257  56 60 of via annulatie.pijnkliniek [at] azjanportaels.be. Dit voorkomt dat het ziekenhuis u eventueel een annulatierekening moet sturen. Zo hebben wij ook de mogelijkheid andere patiënten in te plannen.

Voor meer info in verband met pijnmanagement en pijntherapie kan u onze brochures hieronder raadplegen.

Artsen

Hoofdverpleegkundige: Karen Vijverman
T 02 257 57 26
Locatie: Blok A, 2de verdiep

Multidisciplinair Algologisch Support Team