Behandelingen en onderzoeken

De meest voorkomende behandelingen en onderzoeken die plaatsvinden in het dagziekenhuis:
  • Chemotherapie
  • Bloedafname en toedienen van intraveneuze infusen zoals ijzer, botversterkers, magnesium, immunoglobulines, antibiotica, ...
  • Bloedtransfusie
  • Aderlating
  • Ascitespunctie
  • Lumbaalpunctie
  • Beenmergpunctie en botboor
  • Testen: onder andere glucagon, synacthen, thyreotropinevrijmakend hormoon, orale glucosetolerantie, etc
  • Spoelen poortkatheter

Dagziekenhuis Inwendige Geneeskunde

Diensthoofd: Dr. Filip Staels

Hoofdverpleegkundige: Dorien De Voecht
T 02 257 58 82
dorien.devoecht [at] azjanportaels.be
Locatie: blok A, 4de verdiep

Beschikbaar op weekdagen van 7u30–15u30. Op andere momenten kan u de afdeling bereiken op het nummer T 02 257 58 80.